Z rodičovské do práce

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010326


Z rodičovské do práce

  
Podpora zaměstnanosti v MAS je podpořen
Evropskou unií

Projekt se soustředí na řešení otázky zaměstnanosti osob pečujících o malé děti do 15 let v oblasti Boskovicka a místní akční skupiny Boskovicko PLUS.

O projektu

V projektu se zaměřujeme na rozvoj podpůrné sítě pro rodiče nezaopatřených dětí a na podporu flexibilních úvazků u zaměstnavatelů v oblasti.
Cílem projektu je během 24 měsíců podpořit celkem 38 žen z Boskovicka při návratu na trh práce po MD/RD kombinací vhodných nástrojů (kurzy, poradenství, vznik nových pracovních míst, aj.).

Milé maminky,

víme, že mateřská a rodičovská péče o naše děti je krásné „povolání“ plné radosti i obav. Uznáváme však, že je to velmi náročná a obětavá práce bez stanovení pracovní doby.
O vaši ratolest je to neustálá 24 hodinová péče s myšlenkou nejlepší výchovy a zabezpečení.

Máme možnost být s dítětem doma až 4 roky, což je jistě velmi obohacující pro obě strany. Nicméně, pravdou zůstává, že postupem času může narůstat pocit nedůvěry v sebe sama a obavy, že už to nejsme my. My, které jsme před mateřskou budovaly své postavení, vzdělávaly se a načerpaly řadu pracovních zkušeností, jsme najednou získaly dojem, že už to v budoucnu nedokážeme a nic neumíme. Najednou se naše „zaměstnání“ rozděluje mezi péči o dítě a domácnost. Jen málokterá z nás má možnost zaměřit se na chvíli sama na sebe a věnovat svůj čas své regeneraci. Ať už jde o vzdělávání nebo záliby.


Plně respektujeme dobu vaší zvolené rodičovské. Čas s dětmi však velmi rychle utíká a my vás chceme podpořit ve vašem návratu z rodičovské do zaměstnání. Projekt je určen pro maminky, kterým není držena pracovní pozice, anebo se již na své dosavadní pracovní místo vrátit nemohou. A je mnoho důvodů, proč je někdy nemožné se vrátit do „zaběhnutých kolejí“. Doba dojíždění do zaměstnání, pracovní doba mateřských školek, nemožnost případného hlídání dětí nás nutí přemýšlet, jak skloubit své pracovní aktivity s rodinných životem.

Chceme podpořit vás, maminky, s návratem do zaměstnání a to nejen v rámci orientace na trhu práce v dané oblasti, možnosti rekvalifikačních kurzů, ale také získání sebedůvěry a možností sdílet obecné zkušenosti a pocity s ostatními maminkami.