Notičky Jedovnice

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014151

 
Dětská skupina Notičky

Provozujeme dětskou skupinu s kapacitou 12 míst v Jedovnicích.
Projekt je zahájen od 1.7.2019 do 31.3.2022.

Denní harmonogram

6:30 – 8:30 Příchod dětí a individuální hra  
8:30 – 9:00 Svačinka

9:00 – 10:00 Kruh
(básničky, písničky, hra na klavír, kytaru, cvičení s dětmi), výtvarná a společná činnost
10:00- 11:15 Pobyt venku

11:20 -12:00 Oběd
12:00 – 14:15 Odpočinek
14:15 – 14:30 Svačinka
14:30 – 16:30 Hry a aktivity na přání dětí, odchod domů 

Ceník školného

Celodenní docházka          600 Kč/měsíc
Stravné (2x svačina, oběd) 82 Kč/den

Kontakt

Dětská skupina Notičky

Adresa:

Zahradní 632
679 06 Jedovnice

Telefon:

+420 774 691 625

Sledujte nás: