Smallíček

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016451


Dětská skupina Smallíček 

Projekt se zaměřuje na provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 24 míst pro děti v předškolním věku. Je provozována na základě dotací z MPSV podporující zaměstnanost.

Přijímání dětí

Do DS Smallíček jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 7 let na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů. 
DS Smallíček může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním (očkování má ze zdravotních důvodů odloženo, nebo je “rozočkováno”), nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Denní harmonogram


6:30–8:30 Příchod dětí, volná hra a práce s pomůckami
8:30–9:00 Úklid a hygiena 
9:00–9:30 Svačinka
9:30–10:00 Výuka anglického jazyka
10:00–11:30 Pobyt venku, pohybové aktivity a hygiena
11:30–12:00 Oběd
12:00–14:00 Odpočinek
14:00–15:00 Převlékání a odpolední svačinka
15:00–16:00 Výuka anglického jazyka
16:00–16:30 Volná činnost, pobyt venku, odchod domů

Školné

Děti, které mají 3 roky do 31.8.2023 4.500,-Kč
Děti,které mají 3 roky po 1.9.2023 4.000,-Kč
Náhradník celý den 350,-Kč
Náhradník dopoledne 250,-Kč


Strava 85,-Kč (10,-Kč svačinka, 65,-Kč oběd, 10,-Kč svačinka-pitný režim v ceně)

Kontakt

Dětská skupina Smallíček

Adresa:

Kollárova 2b
678 01  Blansko

Telefon:

+420 731 617 252

Sledujte nás: