Smallíček

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016451

Dětská skupina Smallíček 

Projekt se zaměřuje na provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 24 míst pro děti v předškolním věku. Je provozována na základě dotací z MPSV podporující zaměstnanost.

Přijímání dětí

Do DS Smallíček jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 7 let na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů. 
DS Smallíček může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním (očkování má ze zdravotních důvodů odloženo, nebo je “rozočkováno”), nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Denní harmonogram


Příchod dětí, volná hra a práce s pomůckami
6:30 – 8:30
Úklid a hygiena 
8:30 – 9:00
Svačinka
9:00 – 9:30
Výuka anglického jazyka
9:30 – 10:00
Pobyt venku, pohybové aktivity a hygiena
10:00 – 11:30
Oběd
11:30 – 12:00
Odpočinek
12:00 – 14:00
Převlékání a odpolední svačinka
14:00 – 15:00
Výuka anglického jazyka
15:00 – 16:00
Volná činnost, pobyt venku, odchod domů
16:00 – 16:30

Školné

Celodenní (4 a více dnů) 3500,-/měsíc
Polodenní (4 a více dnů) 2500,-/měsíc
Individuální  
(1-3 dny: více, než 5 hodin)    350,-/den
Půlden
(1-3 dny: méně, než 5 hodin) 250,-/den

Celodenní strava  1 300,-/měsíc
Polodenní strava   1 100,-/měsíc

Kontakt

Dětská skupina Smallíček

Adresa:

Kollárova 2b
678 01  Blansko

Telefon:

+420 731 617 252

Sledujte nás:
Call Now ButtonZavolat hned!