Veselý Malíček Letovice

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016452


Dětská skupina Veselý Malíček 

Projekt se zaměřuje na provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 12 míst pro děti v předškolním věku. Je provozována na základě dotací z MPSV podporující zaměstnanost.

Přijímání dětí

Do DS Veselý Malíček jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 7 let na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů.
DS Veselý Malíček může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním (očkování má ze zdravotních důvodů odloženo, nebo je “rozočkováno”) nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Provoz je celodenní od 6:30 do 17:00 hodin.

Denní harmonogram

6:30 – 9:00 Příchod dětí, práce s pomůckami, volná hra
9:00 – 11:00 Přivítání na elipse, společná práce, svačina
10:00 – 11:30 Pobyt venku
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 14:00 Odpočinek
14:00 – 17:00 Svačina, společné aktivity
16:00 – 17:00 Pobyt venku, volná hra, odchod domů

Ceník školného

Celodenní docházka 2000 Kč/měsíc
Polodenní docházka  1300 Kč/měsíc
Individuální docházka Celý den (5 a více hodin) 300 Kč
Půlden (méně než pět hodin) 200 Kč
Stravné – celodenní 1000 Kč/měsíc
Stravné – polodenní 840 Kč/měsíc

Kontakt

Dětská skupina Veselý Malíček Letovice

Adresa:

Tyršova 2
679 61  Letovice

Telefon:

+420 792 720 485

Sledujte nás: