Veselý Malíček Letovice

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016452

Dětská skupina Veselý Malíček 

Projekt se zaměřuje na provoz zařízení dětské skupiny s kapacitou 12 míst pro děti v předškolním věku. Je provozována na základě dotací z MPSV podporující zaměstnanost.

Přijímání dětí

Do DS Veselý Malíček jsou zpravidla přijímány děti od 2 do 7 let na základě vyřízení písemné přihlášky rodičů.
DS Veselý Malíček může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelným stanoveným očkováním (očkování má ze zdravotních důvodů odloženo, nebo je “rozočkováno”) nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Provoz je celodenní od 6:30 do 17:00 hodin.

Denní harmonogram

Příchod dětí, práce s pomůckami, volná hra
6:30 – 9:00
Přivítání na elipse, společná práce, svačina
9:00 – 11:00 
Pobyt venku 
10:00 – 11:30 
Oběd
11:30 – 12:00
Odpočinek
12:00 – 14:00
Svačina, společné aktivity 
14:00 – 17:00 
Pobyt venku, volná hra, odchod domů
16:00 – 17:00

Ceník školného

Celodenní docházka
2000 Kč/měsíc
Polodenní docházka 
1300 Kč/měsíc
Individuální docházka
Celý den (5 a více hodin)
300 Kč
Půlden (méně než pět hodin)
200 Kč
Stravné – celodenní
1000 Kč/měsíc
Stravné – polodenní
840 Kč/měsíc

Kontakt

Dětská skupina Veselý Malíček Letovice

Adresa:

Tyršova 2
679 61  Letovice

Telefon:

+420 792 720 485

Sledujte nás:
Call Now ButtonZavolat hned!