Mikrojesle Paleček

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011136


Mikrojesle Paleček II

Provozujeme mikrojesle s kapacitou 4 míst v Blansku. 
Zařízení péče o děti doplní dosavadní institucionální zařízení a v místě realizace vytvoří ucelený systém péče o dítě od 6 měsíců do 4 let věku.

Denní harmonogram

7:00 – 9:00 Příchod dětí, hra
9:00 – 9:30 Svačinka
9:30 – 10:00 Hra
10:00 – 11:30 Pobyt venku, pohybové aktivity, výtvarná činnost (dle počasí)
11:30 – 12:00 Oběd
12:00 – 14:00 Odpočinek
14:00 – 14:30 Svačinka
14:30 – 15:00 Hra, odchod dětí

Kontakt

Mikrojesle Paleček II

Adresa:

Kollárova 2169/2b (2.patro)
678 01 Blansko

Telefon:

+420 732 778 525

Sledujte nás: