Příměstské tábory

Web mateřského centra Blansko, Boskovice

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010185


Hurá na příměstský tábor

Projekt podpoří během 25 měsíců 45 rodičů dětí na prvním stupni základní školy, kteří jsou ekonomicky aktivní nebo aktivně zaměstnání hledají. Hlavní aktivitou projektu je realizace celkem 24 příměstských táborů. Aktivita je zaměřená na sladění pracovního a rodinného života zajištěním aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče zaměstnáni a nemohou o ně pečovat. Projekt je zaměřen na území MAS Boskovicko PLUS.

Leták
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010396


Letovice – místo pro růst děti i rodičů

Projekt podpoří během 29 měsíců 30 rodičů dětí na prvním stupni základní školy, kteří jsou ekonomicky aktivní nebo aktivně zaměstnání hledají. Hlavní aktivitou projektu je realizace celkem 24 příměstských táborů. Aktivita je zaměřená na sladění pracovního a rodinného života zajištěním aktivity pro děti v době, kdy jsou rodiče zaměstnáni a nemohou o ně pečovat. Projekt je zaměřen na území MAS Partnerství venkova.

Leták
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011801


Tábory Paleček
v MAS Moravský kras

Projekt řeší nedostatečný podpůrný systém pro rodiče s malými dětmi s povinnou šk. docházkou v MAS Moravský kras, konkrétně v Blansku. Projekt podpoří min. 48 rodičů. Projekt je zaměřen na území MAS Moravský kras.

Leták
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009699


Mámo, Táto slaďujte…

Projekt se během 34 měsíců zaměří na podporu rodičů s dětmi na prvním stupni základní školy na území MAS formou nabídky zajištění příměstských táborů pro 50 unikátních osob. Cílová skupina získá během projektu podporu formou zajištění péče v době jarních a velkých prázdnin, to je v době, kdy nelze umístit své děti do zařízení pro mimoškolní péči.

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0006913


Děti táboří, když rodiče pracují

Určeno pro rodiče s dětmi na 1. stupni základních škol z území MAS Moravský kras

Naše tábory

Projekt se zaměřuje na poskytnutí nástroje nutného pro rodiče dětí slaďující práci a rodinu v době prázdnin a volna ve veřejných institucích, dále pak v době, kdy rodiče vykonávají pracovní činnost. Jedná se o hlavní aktivitu příměstských táborů po dobu 36 měsíců a to v počtu míst 27. Dopad projektu směřuje na rodiče z města Blanska v letech 2017 – 2020. Celková doba realizace je stanovena na 36 měsíců během které dojde k podpoře 80 rodičů s dětmi na 1. stupni základní školy.

Kontakt

MC Veselý Paleček

Adresa:

K.J.Mašky 2
678 01  Blansko 

Telefon:

+420 723 709 963

Sledujte nás: